Bekeren

U bekeren tot de Islam is praktisch gezien eenvoudig. Islam is een religie waarmee Allah het makkelijk wilt maken voor de mens. Allah zegt in de Koran: “God legt niemand meer op dan hij dragen kan” (Koran, Soera Baqara:185).

Islam is een Arabisch woord dat betekent “de complete overgave en gehoorzaamheid aan de Wil van Allah alleen”. Islam is de ware religie die Allah heeft gekozen voor Zijn schepselen. Het is de religie van alle profeten die door Allah zijn gestuurd en de religie van alle oprechte moslims.

Waarom zou ik moslim moeten zijn?

Omdat de Islam de enige religie is die door Allah wordt geaccepteerd. In de Koran staat: “En wie een andere godsdienst dan de Islam verlangt; het zal van hem niet geaccepteerd worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers” (Koran, Soera Al-Imraan:3).

Om te bekeren tot de Islam en de Islam te accepteren, zijn er zaken die jouw aandacht behoeven.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Juiste begeleiding is zéér belangrijk.

U herkent de juiste begeleiding doordat het u dichter bij Allah brengt en u een gevoel ervaart van pure liefde en zuiverheid. Daarbij krijgt u steeds meer ‘honger’ naar meer informatie. De Profeet – vrede zij met hem- heeft immers gezegd: “Ik ben slechts gestuurd om de goede manieren te vervolmaken.” [Overgeleverd door imaam Ah’mad in Moesned 2/381, en al-H’aakim in al-Moestadrak 2/613: authentiek verklaard door al-Albaanie in as-Silsilah as-Sah’ieh’ahnr. 45.]

De juiste begeleiding is zeer belangrijk in de islam, ook voor moslims omdat er ook onder (geboren) moslims vaak niet altijd de juiste informatie aanwezig is.

Wat kunt u verwachten?

Begeleiding bij de start

De begeleiding die u in eerste instantie nodig hebt, is iemand die u leert wat het praktisch betekent om een goede moslim te zijn.

Mogelijk hebt u allerlei vragen;

 • Hoe doe ik de Woedoe en de Ghusl, de kleine en grote Wassing?
 • Hoe verricht ik de Salaat? Het leren van de gebeden
 • Hoe spreek ik Arabische letters uit?
 • Hoe begroet ik mijn zusters en broeders?
 • Wat mag ik wel en niet eten/drinken?

Soms kan iemand zich zorgen maken door te denken aan zaken als;

 • Een andere naam aannemen;
 • Het dragen van de hoofddoek en bedekte kleding;
 • Hoe zit het met de besnijdenis?

Begeleiding na de start

Het is voor uzelf fijn als u iemand kent of leert kennen die u kan voorzien van de juiste informatie over het leven van de Profeet -vrede zij met hem- en jou informeert over zijn Soennah (‘manier’, ‘voorbeeld’, ‘levenswijze’ of ‘handelswijze’). Daarbij is het belangrijk om het gebed te perfectioneren en de Koran te leren lezen. De Koran is immers Het Boek waar alles in te vinden is wat met ons leven, onze familie, de maatschappij, het rechtssysteem etc. te maken heeft. Er is niets dat u niet kunt vinden in de Koran. Uw Imaan (geloof) kan op deze wijze toenemen waardoor u een gevoel van welbevinden en geluk zult ervaren en u steeds weer nieuwe informatie wilt ontvangen.

Begeleiding in u leven met anderen

Uiteindelijk wilt u ervaren hoe u als moslim in de maatschappij leeft door te leren wat het mooie gedrag (Akhlaaq) was van de Profeet -vrede zij met hem- in de omgang met andere mensen, dieren en de omgeving in het algemeen. Zijn karakter en omgang met anderen was uniek te noemen. U kunt dan ook het beste met moslims omgaan die ernaar streven om hun eigen gedrag en karakter zo goed mogelijk te maken. Wij adviseren daarom ook om discussies met onwetende moslims te vermijden.

Daarnaast kan het zijn dat uw familie, vrienden en collega’s u niet (meer) begrijpen.

Ze zullen veranderingen zien in uw gedrag, uw kledingstijl en sommigen zullen proberen het idee om u te gaan bekeren uit uw hoofd te praten of willen niks meer met u te maken hebben na uw bekering. Ook deze zaken kunt u meemaken en zal u ongetwijfeld hulp en steun bij nodig hebben. Het is dan ook fijn als u mensen kent en leert kennen die ook bekeerd zijn en dit herkennen. Weet dat er ook geboren moslims zijn die hun godsdienst anders beleven dan hun familie en die ook eenzelfde soort herkenning hebben.

Wat nu?

Shahada (de geloofsgetuigenis):

أشهد أن لا إله إلاَّ الله و أشهد أن محمد رسول الله

Zodra iemand gelooft “dat er geen God is behalve Allah en dat Mohammed -vrede zij met hem- Zijn Boodschapper is” en de Shahada;”Ik getuig dat er geen God is die het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is” uitspreekt, is hij of zij een moslim(a).

Met het uitspreken van de Shahada treed u dus de Islam binnen. Het uitspreken van de Shahada kan individueel, in het gezelschap van andere mensen of bijvoorbeeld in de moskee of bij een islamitische stichting plaatsvinden. Hoewel vaak gedacht wordt dat het verplicht is om de Shahada in de moskee of bij een imam uit te spreken, is dit dus niet zo. De Shahada kan ook alleen uitgesproken worden.

Veel mensen die moslim willen worden, stellen dit uit omdat ze denken dat ze niet genoeg weten, kunnen of doen. Veel van hen denken dat ze eerst alles over de Islam moeten weten of ze denken dat ze eerst goed moeten kunnen bidden, een hoofddoek moeten dragen, Arabisch moeten kunnen of iets dergelijks. Maar wij willen benadrukken dat dit niet klopt. Als u moslim wilt worden, is het natuurlijk belangrijk dat uw kennis hebt over een aantal belangrijke basisprincipes binnen de islam. Maar gedurende uw proces tot vrome moslim zult u, met de juiste begeleiding, uw kennis vergroten en zal uw Imaan toenemen.

Kennis over;

De vijf zuilen van de Islam

 • De Shahada;
 • Het verrichten van de 5 verplichte gebeden;
 • Het geven van de Zakaat (geven van aalmoezen);
 • Het vasten van de maand Ramadan;
 • Het verrichten van de Hadj, de bedevaart naar Mekka.

De zes zuilen van Imaan

 • Een moslim gelooft in Allah; 
 • Een moslim gelooft in de Engelen; 
 • Een moslim gelooft in de geopenbaarde Boeken; 
 • Een moslim gelooft in de gezonden Profeten; 
 • Een moslim gelooft in de Dag des Oordeels;
 • Een moslim gelooft in de Voorbeschikking.

Wacht niet langer, want niemand weet wanneer zijn of haar tijd zal komen om te sterven. Het is daarom beter om zo snel mogelijk tot de islam toe te treden (indien u natuurlijk zeker bent van uw geloof) en dan stap voor stap verder te leren.

Wanneer u zich geïnspireerd voelt door de Islam en u zoekt goede begeleiding bij uw zoektocht, neem dan contact met ons op zodat wij u kunnen voorzien van de juiste kennis en u kunnen begeleiden. Wij bieden u hulp voor, tijdens en na uw Shahada. Dit geldt voor zowel broeders als zusters.

U kunt ons benaderen via info@moskeenoor.nl

U kunt ook een kijkje nemen op de website van Stichting Bekeerling en contact met hen opnemen via info@stichtingbekeerling.nl

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.