Onderwijs

Het is overgeleverd door Muslim dat de Profeet gezegd heeft: “Het vergaren van kennis is een plicht voor iedere moslim.”

Kennis is een teken van leiding. De Profeet heeft gezegd: “Als Allah het goede wil voor een persoon, dan schenkt Hij hem begrip over de religie.” (Overgeleverd door Bukhari en Muslim)

De woorden ‘kennis’ en ‘bezitters van kennis’ en dergelijke komen meer dan 700 keer voor in de Koran. In soera Faatir, vers 28 zegt Allah: “Waarlijk, het zijn slechts de bezitters van kennis onder Zijn dienaren die Allah vrezen.” En in soera Az-Zoemar, vers 9: “Zijn degenen die kennis hebben gelijk aan degenen die geen kennis hebben?”

Het is voor ons allemaal dus van groot belang om kennis te vergaren. Dat is ook duidelijk verwoord door Al-Bukhari. Hij zei: “Het is essentieel iets te weten voordat men het zegt of ernaar handelt, volgens de aayah: “Dus weet dat er geen god is dan Allah.” (Soera Mohammed, vers 19). Kennis gaat dus voor de uitspraak en de daad.

Een pedagogische manier van lesgeven staat bij de leerkrachten van Moskee Nour centraal. Ze motiveren de leerlingen, helpen ze bij het oplossen van problemen en uiteraard brengen ze de leerlingen een hoop dingen bij. Het is de taak van de leerkracht om leerlingen (mede) op te voeden tot een goede moslim en burger die kan participeren in de maatschappij. Het is belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen om kunnen gaan. De leerkracht zorgt voor een veilig en gestructureerd klimaat waarin leerlingen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.

Een goed pedagogisch klimaat staat of valt met het contact tussen de leerkracht en zijn leerlingen. Als het contact goed is, voelen de leerlingen zich veilig, kunnen ze actief mee doen, zijn de leerprestaties hoger en kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen. Met de wil van Allah en de inzet van onze leerkrachten zorgt Moskee Nour voor een dergelijk klimaat.

Het  dagelijks  bestuur  van het  onderwijs wordt  geleid  vanuit  de onderwijscommissie.  Het  onderwijsprogramma van Moskee Nour is  gebaseerd  op 3 pijlers:

 • Arabisch leren lezen en schrijven;
 • Koran memoriseren;
 • Islamkennis.

Het onderwijs aanbod wordt gegeven aan de volgende doelgroepen:

 • Kinderen;
 • Volwassenen;
 • Mannen en vrouwen.

Bij het verwerven van kennis moet je rekening houden met de etiquette. Een aantal belangrijke punten:

 • Geduld; het zoeken naar kennis duurt een leven lang.
 • Een zuivere intentie. Laat de tevredenheid van Allah en het Paradijs jouw doel zijn. De Profeet heeft gezegd: “Eenieder die kennis zoekt om te wedijveren met de geleerden, of te bewijzen dat hij beter is dan de onwetende, of om de mensen tegen hem op te laten kijken, Allah zal hem de Hel binnen laten gaan.” (An-Nasaa-ie, als sahieh geclassificeerd door Al-Albaani)
 • Handel volgens hetgeen je weet (dus zet je kennis om in daden). Allah leert ons in soera Djoemoe’ah, vers 5: “De gelijkenis van degenen die toevertrouwd werden met de Tawraat (Thora), maar die zich er vervolgens niet aan houden, is als de gelijkenis van een ezel die boeken draagt. Slecht is het voorbeeld van de mensen die de ayaat (verzen, tekenen) loochenen. En Allah leidt niet de mensen die dhzaalimoen (overtreders, ongelovigen) zijn.”
 • Wees je altijd bewust van het feit dat Allah kijkt. Vraag Hem jou te zegenen en jou nuttige kennis te schenken.
 • Maak optimaal gebruik van de tijd.
 • Weet dat je nog veel te leren hebt. Denk nooit dat je alles al weet.
 • Lees veel boeken en lees ze aandachtig. Begin niet in een volgend boek als je het eerste nog niet uit hebt, want dat is een teken van ongeduld, verveling en falen. Je dient te proberen zoveel mogelijk boeken aan te schaffen, omdat zij het gereedschap zijn om te leren. Maar koop ze niet slechts om je boekenkast te vullen. Je dient ze te gebruiken en er voordeel uit te halen zoveel je kunt.
 • Je kunt niet alleen uit boeken leren. Misschien begrijp je dingen verkeerd. Het verdient aanbeveling om kennis op te doen van een geleerd iemand die je eventuele verkeerde denkwijze corrigeert. Volg lessen en bezoek lezingen.

Moge Allah (soebhaanahoe wa ta’ala) ons leiden op Zijn weg met een diepe kennis waar we naar zullen handelen, oprecht en alleen voor Hem.

Kinderonderwijs

Moskee Nour verzorgt wekelijks Islamitisch en Arabisch onderwijs voor kinderen vanaf 5 jaar en ouder. Het onderwijs wordt wekelijks gegeven op zondag op verschillende tijden.

Vrouwenonderwijs

In onze moskee bieden wij Arabisch-, Koran- en Godsdienstonderwijs aan voor vrouwen vanaf 12 jaar.

Huiswerkbegeleiding

Kan jij een extra steuntje in de rug gebruiken bij het maken van je huiswerk? Of heb jij moeite om jezelf te motiveren aan de slag te gaan met je schoolwerk?

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.