Trouwen

Een moslim heeft zich te houden aan de wetten van het land waar hij woont. Dat geldt ook voor zaken die betrekking hebben op het huwelijk. Als de Nederlandse wet voorschrijft dat een religieuze plechtigheid pas mag plaatsvinden als het huwelijk ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand is voltrokken, dan moet de moslim zich hieraan houden.

Naast het naleven van de wet, borgt een contractuele vastlegging van het huwelijk bij de rechtmatige autoriteit ook de rechten van de man en de vrouw. Dit is erg belangrijk gezien de nadelige gevolgen die een niet-geregistreerd huwelijk soms kan hebben voor een echtpaar, in het bijzonder voor de vrouw.

De Islam heeft als doel het bewaken van de eer en het beschermen van de rechten van mensen. Omdat deze zaken in onze tijd alleen opeisbaar zijn als ze officieel vastgelegd zijn bij een ambtelijk apparaat, is het verplicht om dit te doen. Het islamitische basisprincipe luidt ook ‘dat wat nodig is om een verplichting na te komen, is ook verplicht’.

Een huwelijk in onze moskee of bij een imam kan dus pas plaatsvinden als de betrokken partijen als getrouwd geregistreerd staan bij de burgerlijke stand. Dit omdat de moslim in Nederland vanuit de wet verplicht is om dit te doen en om de rechten van de betrokkenen te beschermen.

Verder willen we aangeven dat als een huwelijk voldoet aan de islamitische voorwaarden en geen zaken zijn die het huwelijk beletten, het huwelijk correct is. Afgezien van waar het plaatsvindt of wie het schriftelijk vastlegt. De voorwaarden waar een islamitisch huwelijk aan moet voldoen zijn:

    • Instemming van de bruid en de bruidegom;
    • Instemming van de voogd;
    • De aanwezigheid van twee getuigen;
    • Het (mondeling) weggeven van de bruid door de voogd en de aanvaarding door de bruidegom.

Wilt u ook uw huwelijk voltrekken in de moskee en bent u al als getrouwd geregistreerd bij de burgerlijke stand en kunt u dit ook aantonen, neem dan contact met ons op via het email adres: info@moskeenoor.nl

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.