Het bestuur van Moskee Nour bestaat uit 6 leden

VoorzitterHabib Oubanabdellah
SecretarisHamid Yekhlef
PenningmeesterMohamed Bouzidi

Daarnaast zijn er drie commissieleden aangesteld, die ook onderdeel uitmaken van het bestuur.

 • Onderwijs – Jamal Karraz
 • Islamzaken -Mohamed Bougallab
 • Facilitaire zaken -Aissa El Hasnaoui

Hieronder worden de verschillende bestuursfuncties op hoofdlijnen beschreven.

Voorzitter

De voorzitter is het gezicht van de organisatie, naar buiten en naar binnen. Zijn taken zijn:

 • Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur.
 • Leiden van het bestuur (initiatieven nemen, coƶrdineren en doen uitvoeren van bestuurswerkzaamheden).
 • Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten.
 • Primair aanspreekpunt bij problemen of issues

Secretaris

De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Zijn taken bestaan uit het:

 • schrijven van brieven en andere stukken namens de organisatie.
 • archiveren van ontvangen brieven en bewaren afschriften van verzonden brieven.
 • Maken van verslagen en notulen van de diverse vergaderingen, zoals de ledenvergadering en de bestuursvergaderingen. Deze taak kan gedelegeerd worden aan een griffier of notulist.
 • bijhouden van de ledenlijst.

Penningmeester

De penningmeester beheert de financiƫn van de organisatie. Zijn taken bestaan uit het:

 • Bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekeningen.
 • Doen en ontvangen van betalingen.
 • Bijhouden van kas- en bankboek.
 • Maken van het financieel jaarverslag.
 • Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.