Moskee Nour wat in het Arabisch licht betekent maakt al sinds 1991 onderdeel uit van de  samenleving van Zwijndrecht en omstreken. Een groep voormalige Marokkaanse gastarbeiders werd zich eind jaren ’70 bewust van het feit dat de kans op een structureel verblijf in Nederland groter was dan een terugkeer naar het land van herkomst. Binnen de gemeenschap groeide dan ook de behoefte aan een moskee, iets wat binnen het leven van een moslim onmisbaar is. Met dit besef werd men geconfronteerd met het feit dat de voorzieningen voor moslims in Nederland niet toereikend waren. Zo ontstonden in veel gemeentes in Nederland veel initiatieven van moslims om bij elkaar te komen voor het gezamenlijke gebed, gezelschap en culturele activiteiten. Uit een van deze initiatieven van een groep Zwijndrechtse Marokkanen is moskee Nour ontstaan. In 1991 werd een basisschool aan de Surinamestraat gekocht en van binnen verbouwd tot een moskee.

Door de jaren heen heeft moskee Nour een grote aantrekkingskracht gekend. Door de snelle groei van het aantal leden en de toename van vaste bezoekers ontstond er steeds meer behoefte voor uitbreiding om aan de vraag aan activiteiten van de achterban te kunnen voldoen. Het oude pand kon niet in de behoefte voorzien naar educatieve, sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten. Ook de gebedsruimte werd veel te klein om het aantal bezoekers te kunnen herbergen voor het gezamenlijke gebed. Om deze redenen is in de loop der tijd een aanbouw gerealiseerd om alsnog te kunnen voorzien in de behoeften van onze leden. Vandaag de dag telt moskee Nour bijna 300 leden en bestaat de achterban van moskee Nour uit een grote multiculturele diversiteit waar wij bijzonder trots op zijn.