Het Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 personen, namelijk de voorzitter, Secretaris en Penningmeester. Daarnaast heeft moskee Nour een drietal commissies in het leven geroepen voor respectievelijk het Onderwijs, Islamzaken en facilitaire zaken. Deze zware taak en grote verantwoordelijkheid die de bestuursleden en commissieleden op zich dragen, wordt volledig vrijwillig uitgeoefend naast hun eigen fulltimebaan. Het dagelijks bestuur is de eindverantwoordelijke voor alles wat te maken heeft met Moskee Nour.

Voorzitter

Habib Oubanabdellah

De voorzitter is het gezicht van de organisatie, naar buiten en naar binnen. Zijn taken zijn:

 • Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur.
 • Leiden van het bestuur (initiatieven nemen, coördineren en doen uitvoeren van bestuurswerkzaamheden).
 • Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten.
 • Primair aanspreekpunt bij problemen of issues

Secretaris

Hamid Yekhlef

De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Zijn taken zijn:

 • schrijven van brieven en andere stukken namens de organisatie.
 • archiveren van ontvangen brieven en bewaren afschriften van verzonden brieven.
 • Maken van verslagen en notulen van de diverse vergaderingen, zoals de ledenvergadering en de bestuursvergaderingen. Deze taak kan gedelegeerd worden aan een griffier of notulist.
 • bijhouden van de ledenlijst.

Penningmeester

Mohamed Bouzidi

De penningmeester is verantwoordelijk voor alle inkomsten en uitgaven. Zijn taken zijn:

 • Bijhouden van het kasboek.
 • Verrichten van betalingen.
 • Het bestuur op de hoogte houden van de financiële gezondheid van de moskee.
 • Het financieel jaarverslag opstellen.
 • De begroting opstellen.

Commissieleden

  Mohamed Bougallab
  Islamzaken
  Jamal Karraz
  Facilitaire zaken
  Jamal Karraz
  Onderwijs
Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.