Vrijdagpreek

16 februari 2024

Beste broeders en zusters,

Vandaag vervolgen we onze preek van vorige week, waarin we spraken over Isra en Miraj. Tijdens deze bijzondere nacht werd aan onze Profeet (vrede zij met hem) verschillende vormen van bestraffingen getoond, onder andere bedoeld voor degenen binnen onze oemmah die tijdens hun leven ongehoorzaam zijn geweest en geen berouw hebben getoond. We zullen ons vandaagrichten op een aantal ahadith:

Overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden zijn met hem): “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: ‘Tijdens mijn nachtelijke reis, passeerde ik mensen wier lippen werden afgesneden met scharen van vuur. Ik vroeg: ‘Wie zijn dit, o Jibriel?’ Hij antwoordde: ‘Dit zijn degenen die roddelen.'” [Sahih IbnHibban]

Overgeleverd door Anas bin Malik (moge Allah tevreden zijn met hem): “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: ‘Toen ik de nachtelijke reis maakte, zag ik een rivier van water waarvan de kleur wit was als melk, en een rivier van water waarvan de kleur rood was als bloed. Ik vroeg: ‘O Jibriel, wat is dit?’ Hij antwoordde: ‘De eerste is de rivier van water waaruit de gelovigen drinken, en de tweede is de rivier van water waaruit de ongelovigen drinken.'” [Sunan Ibn Majah]

Overgeleverd door Anas bin Malik (moge Allah tevreden zijn met hem):

“De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: ‘Tijdens mijn nachtelijke reis zag ik mensen wier lippen werden afgesneden met scharen van vuur. Ik vroeg: ‘Wie zijn dit, o Jibriel?’ Hij antwoordde: ‘Dit zijn degenen die Allah’s woord in de wereld verdraaien.'” [Sahih al-Bukhari]

Tenslotte eindigen we met de hadith waarin de profeet (vrede zij met hem) mocht kiezen tussen melk en wijn.

Deze hadith is overgeleverd door Anas bin Malik (moge Allah tevreden zijn met hem):

“De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: ‘Tijdens de Isra (Nachtreis) werd mij een kop vol melk en een kop vol wijn getoond, en ik koos voor melk. Jibriel zei: ‘Je hebt de Fitra(natuurlijke aanleg) gekozen, waarlijk, als je wijn had gekozen, zou je volk allemaal zijn misleid.'” [Sahih al-Bukhari]

Moge Allah Tehele ons helpen om te leren van deze ahadith en ons leiden op het rechte pad.

Andere Berichten..

Vrijdagpreek

Vrijdagpreek

Beste broeders en zusters, Vandaag willen we het hebben over broederschap. In een hadith van...

Vrijdagpreek

Vrijdagpreek

Beste broeders en zusters, Tijdens deze preek willen we stilstaan bij de 15e nacht van de maand Sha’ban. Dit...

Vrijdagpreek

Vrijdagpreek

Beste broeders en zusters, Vandaag gaan we het hebben over de nacht van Isra en Miraj. De nacht...

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.