Vrijdagpreek

21 juli 2023

Beste broeders en zusters,

Vandaag willen we stilstaan bij de islamitische maand Al-Muharram, de eerste maand van het nieuwe hijri-jaar, het jaar 1445. Deze maand biedt ons de gelegenheid om lessen te trekken uit de hijra (migratie) van de profeet Mohammed (vrede zij met hem) en zijn metgezellen.

In de hadith over de hijra vinden we verschillende waardevolle lessen. De eerste les heeft betrekking op de zuivere toewijding aan Allah de Almachtige. Abu Bakr (moge Allah tevreden met hem zijn) besteedde zijn geld aan de profeet Mohammed (vrede zij met hem) en aan de dawah, de uitnodiging naar de religie van Allah. Dit toont ons het belang van vrijgevigheid en het ondersteunen van de verspreiding van de islam.

De tweede les gaat over het maken van plannen voor de opbouw van de samenleving. Tijdens de gebeurtenissen van de hijra maakte de profeet Mohammed (vrede zij met hem) een gedegen plan. Ali (moge Allah tevreden met hem zijn) sliep op het bed van de profeet, terwijl de misdadigers door een gaatje in de deur keken, wachtend tot hij naar buiten zou gaan om hem te doden. Abdullah ibn Abi Bakr verzamelde informatie door ‘s nachts naar de grot van de profeet te gaan en gaf deze informatie door. ‘s Ochtends was hij weer in Mekka. Aisha en Asma(moge Allah tevreden met hen zijn) bereidden het eten voor de profeet en Abu Bakr, en Asmabracht het naar de grot waar ze zich bevonden. Abu Bakr had een schapenherder genaamd Amiribn Fuhaira, die met zijn schapen naar de profeet Mohammed (vrede zij met hem) en Abu Bakrkwam om hen melk te geven. ‘s Avonds veegde Amir ibn Fuhaira de voetsporen van Asma en Abdullah uit, voordat hij terugkeerde naar Mekka.

De derde les is dat we volledig moeten vertrouwen op Allah en tegelijkertijd voorbereidingen moeten treffen

In de maand Muharram vinden we ook de dag van ‘Aashoeraa’, de tiende dag van de maand. Deprofeet Mohammed (vrede zij met hem) keek ernaar uit om deze dag te vasten. In een hadithheeft hij gezegd: “Met het vasten van de dag van ‘Aashoeraa‘ reken ik erop dat Allah de zonden van het jaar ervoor uitwist.”

Het vasten op de dag van ‘Aashoeraa’ is niet verplicht, maar het wordt sterk aangeraden. Het is ook aanbevolen om naast de tiende ook op de negende dag of de elfde dag van de maand Muharram te vasten. Hierdoor volgen we het voorbeeld van onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem) en zijn metgezellen.’

Laten we lering trekken uit de lessen van de hijra. Laten we zuivere toewijding aan Allah hebben, vasten, plannen maken voor de opbouw van onze samenleving en voorbereidingen treffen terwijl we vol vertrouwen op Allah. 

Moge Allah ons helpen om actieve en verantwoordelijke moslims te zijn die streven naar Zijn Tevredenheid.

Andere Berichten..

Vrijdagpreek

Vrijdagpreek

Beste broeders en zusters, Vandaag willen we het hebben over broederschap. In een hadith van...

Vrijdagpreek

Vrijdagpreek

Beste broeders en zusters, Tijdens deze preek willen we stilstaan bij de 15e nacht van de maand Sha’ban. Dit...

Vrijdagpreek

Vrijdagpreek

Beste broeders en zusters, Vandaag vervolgen we onze preek van vorige week, waarin we spraken...

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.