Vrijdagpreek

23 februari 2024

Beste broeders en zusters, Tijdens deze preek willen we stilstaan bij de 15e nacht van de maand Sha’ban. Dit is een nacht die iets bijzonders bevat. De profeet Mohamed vrede zij met hem heeft gezegd: “Allah kijkt in de middelste nacht van Sha’ban naar Zijn schepping, en Hij vergeeft alles (en iedereen) van Zijn schepping, behalve een moeshrik of een redetwister.”


Ibnoe Sireen heeft gezegd: “Als je een roddel over je broeder hoort, zoek dan excuses voor hem. Als je niets kunt vinden, zeg dan: ‘Misschien heeft hij een excuus waarvan ik niet op de hoogte ben.’ Denk aan de goedheid die hij heeft verricht.”


Een moeshriek is een polytheist, iemand die iets of iemand anders dan Allah Tehele aanbidt. Redetwisten is ruzie maken en het onnodig discusseren.

Beste broeder en zuster weet dat als twee personen ruzie met elkaar hebben en elkaar daarom niet meer spreken, elkaar negeren en elkaar niet meer aankijken, dat hun daden dan niet worden gepresenteerd en hun zonden worden niet vergeven behalve als ze hun ruzie gaan bijleggen.

De profeet Mohamed (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘’De poorten van het Paradijs zijn geopend op maandag en donderdag, en de dienaar van Allaah is vergiffenis verleend als hij geen deelgenoten toekent aan Allaah. Behalve een persoon die wrok kent tegen zijn broeder. Er zal gezegd worden: (Laat deze twee wachten totdat zij verzoend zijn met elkaar.)’’


De goede aanbidding waar je je aan hoort vast te klampen, in de 15e nacht van Sha’ban en in elke nacht van het jaar en tijdens je hele leven, is om shirk of polytheïsme te vermijden en je hier niet schuldig aan maken. Allah Tehele vergeeft niet dat er deelgenoten aan hem worden toegekend, al is het maar een beetje. Er bestaat niet zoiets als een beetje als we het over shirk hebben. Het is belangrijk om je hart te zuiveren van jaloezie, haat, en alle andere slechte zaken.
De profeet vrede zij met hem heeft gezegd: Niemand van jullie gelooft (volledig) totdathij voor zijn broeder wenst wat hij voorzichzelf wenst.” Deze hadith is overgeleverddoor al Boekhaari en Moeslim.

In een andere hadith heeft de profeet (vrede zij met hem) gezegd: ‘Zal ik jullie vertellen wat hoger is in rang dan vasten, gebed en liefdadigheid?’ De metgezellen zeiden: ‘Ja, dat willen we graag weten, O Boodschapper van Allah.’ Hij zei: ‘Vrede stichten tussenmensen.'”

Beste broeders en zusters, Allah Tehele zegt in surah al hujurat:  ‘’Voorwaar, de gelovigen zijn elkaars broeders, sticht daarom vrede tussen jouw broeders.‘’ Wees vriendelijk jegens elkaar, wees niet jaloers op elkaar, en beschouw elkaar als broeders. Moge Allah ons onder degenen rekenen die elkaar liefhebben omwille van Hem, Sobhanahoe We Tehele.

Andere Berichten..

Vrijdagpreek

Vrijdagpreek

Beste broeders en zusters, Vandaag willen we het hebben over broederschap. In een hadith van...

Vrijdagpreek

Vrijdagpreek

Beste broeders en zusters, Vandaag vervolgen we onze preek van vorige week, waarin we spraken...

Vrijdagpreek

Vrijdagpreek

Beste broeders en zusters, Vandaag gaan we het hebben over de nacht van Isra en Miraj. De nacht...

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.