Vrijdagpreek

25 november 2022

Beste broeders en zusters,

Ik zal nu een samenvatting geven van de preek in het Nederlands.

Zoals vorige week aangegeven is het goed zijn voor de ouders heel belangrijk in de islam. We gaan hier nu verder op in. Allah swt zegt in de koran: Aanbid Allah en neem geen deelgenoten naast Allah en behandel je ouders op de beste wijze. Allah heeft bepaalde profeten geëerd in de koran wegens de goedheid jegens hun ouders.

Bijvoorbeeld de profeet Jahyah (3alayhie salaam) wordt genoemd in Soerah Maryam. En de profeet Iesa (3alayhie salaam) wordt genoemd in Soerah Maryam.

De profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft tegen zijn metgezellen gezegd: ‘’Zal ik jullie mededelen wat de grootste zonde is?’’ Dit heeft de profeet 3 keer herhaald om aan te geven hoe belangrijk dit is. Wij zeiden; ‘’jazeker, vertel het ons.’’ Waarop de profeet antwoordde; ‘’deelgenoten toekennen aan Allah, en ongehoorzaamheid jegens de ouders’’, waarna de profeet na het liggen, ging zitten. Daarna zei hij; ‘’welzeker dat zijn valse woorden en valse getuigenis.’’ De profeet bleef dit herhalen totdat de metgezellen zich af vroegen wanneer de profeet zou stoppen.

En de profeet vrede zij met hem heeft gezegd; ‘’Van de grote zonden, behoort het schelden tegen de ouders.’’ Er werd de profeet daarna gevraagd; ‘’is er iemand die zijn eigen ouders gaat uitschelden?’’ De profeet vrede zij met hem antwoordde; ‘’als iemand de ouders van iemand anders uitscheldt waardoor de ouders van de persoon die als eerste uitschold, ook worden uitgescholden.’’ Met andere woorden, als ik iemand anders zijn ouders uitscheld, is het alsof ik mijn eigen ouders uitscheld.

Volgens de Koran hoor je je ouders niet te roepen bij hun voornaam. Je dient altijd vader of moeder te zeggen. De vader van de profeet Ibrahim was een niet-gelovige. Zijn naam was Azar. De vader van Ibrahim vroeg Ibrahim; ‘’waarom bid jij onze god niet aan? Als je niet ophoudt met het aanbidden van Allah dan zal ik je stenigen en zal ik je verlaten. Ibrahim heeft veel met hem gesproken. En elke keer als hij iets zei dan zei hij vooraf; ‘’oh mijn vader.’’ En hij heeft hem nooit bij zijn naam aangesproken.

Er werd Al fudail ibnoe Ayad een keer gevraagd over goedheid jegens de ouders. Hij zei; ‘’sta niet op om voor je ouders iets te doen terwijl je lui bent. En verhef je stem niet jegens hen. En kijk hen niet aan op een grove wijze. Als ze leven dien je dua voor hen te doen en als ze zijn overleden doe je dua voor barmhartigheid jegens je ouders.’’ Dit werd geadviseerd door Al Fudail.

De smeekbeden van de ouders worden verhoord. Hoeveel smeekbeden van de ouders zijn wel niet de aanleiding geweest van een slecht leven in het wereldse leven en in het hiernamaals?! En hoeveel smeekbeden zijn wel niet de aanleiding geweest van gelukzaligheid op deze wereld en in het hiernamaals?!

Er was een jongen genaamd Munazil, bekend om zijn ongehoorzaamheid jegens zijn ouders. Op een dag heeft zijn vader hem geadviseerd om godsbewust te zijn. Waarna deze jongen boos naar zijn vader is toegestapt en hem heeft geslagen. Waarop de vader zweerde dat hij dua zal doen tegen hem, als hij bij de Kaaba is. Daarna is de vader daadwerkelijk naar de Kaaba toegegaan, hij heeft de gordijnen van de Kaaba vastgepakt en hij heeft dua gedaan tegen zijn zoon. Die dua werd direct verhoord door Allah. Zijn linkerarm werd volledig verlamd geraakt. De aanleiding hiervan is de dua van zijn vader.

Beste broeders en zusters wees goed voor je ouders en ken de waarde van goedheid jegens je ouders.

Andere Berichten..

Vrijdagpreek

Vrijdagpreek

Beste broeders en zusters, Vandaag willen we het hebben over broederschap. In een hadith van...

Vrijdagpreek

Vrijdagpreek

Beste broeders en zusters, Tijdens deze preek willen we stilstaan bij de 15e nacht van de maand Sha’ban. Dit...

Vrijdagpreek

Vrijdagpreek

Beste broeders en zusters, Vandaag vervolgen we onze preek van vorige week, waarin we spraken...

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.