Vrijdagpreek

28 juli 2023

Beste broeders en zusters,

Deze preek is een vervolg van de preek van vorige week. In onze voortzetting van de lessen die we uit de hijra kunnen trekken, komen we bij de vierde les, namelijk het belang van werken en moeite doen voor ons levensonderhoud en geld. De islam stimuleert ons om een beroep uit te oefenen, ongeacht welk beroep dit is. Als we naar alle profeten kijken (moge Allah tevreden met hen zijn), zien we dat zij allemaal belangrijke taken en functies hadden. De profeten Noeh en Zakarya waren bijvoorbeeld timmermannen. Naast de verschillende functies die de profeten hadden, hoedden zij ook allemaal schapen.

De profeet Mohammed (vrede zij met hem) spoorde zijn metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn) ook aan om te werken, zodat zij een sterke samenleving konden opbouwen. Elke metgezel had een specifieke functie of taak die hij vervulde om zijn leven te leiden en bij te dragen aan de samenleving. Abu Bakr (moge Allah tevreden met hem zijn) was bijvoorbeeld een handelaar.

De profeten en de metgezellen nodigden de mensen uit naar de islam en hadden daarnaast dus verschillende functies en taken. Nu is het onze beurt. Wij moeten deze voorbeelden volgen en ons inzetten om actief bij te dragen aan onze samenleving. Door te werken en onze rol te vervullen, kunnen we een positieve impact hebben op de mensen om ons heen en bijdragen aan een betere wereld.

De vijfde les is het vermijden van onenigheid en ruzies. Het is belangrijk dat we eenheid nastreven en onze meningsverschillen op een vreedzame en respectvolle manier oplossen.

De zesde les is dat degene die iets voor Allah opoffert, beloond zal worden met iets beters. Als we bereid zijn om iets voor Allah op te geven, zal Hij ons belonen met veel meer dan we ons kunnen voorstellen.

De zevende les betreft het vasten tijdens de maand Muharram. Het vasten tijdens deze maand brengt grote beloningen met zich mee. Laten we dus gebruikmaken van deze kans om onze band met Allah te versterken en onze zonden te zuiveren.

Dit waren de zeven lessen die we kunnen leren uit de hijra van de profeet Mohammed (vrede zij met hem). Als we deze lessen toepassen in ons leven, zullen we een leven vol geluk, vrede, blijdschap en rust leiden.

Andere Berichten..

Vrijdagpreek

Vrijdagpreek

Beste broeders en zusters, De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) was een uitzonderlijke leraar en...

Vrijdagpreek

Vrijdagpreek

Beste broeders en zusters, De preek van vandaag staat in het teken van de positie van het gezin in de Islam. Het gezin...

Vrijdagpreek

Vrijdagpreek

Beste broeders en zusters, Vandaag willen we stilstaan bij de islamitische maand Al-Muharram, de eerste...

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.